پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت: 11:15 AM Tehran Construction Technician Organization (TCTO)
صفحه اصلی
صفحه نخست دربـاره سازمان
امور اعضاء
آموزش حرفه‌اي
نشريات تخصصي
آرشيو اخبار
همايش‌ها و نمايشگاه‌ها
نظرات و پيشنهادات
ارتباط با ما

 عناوين مرتبط   دوره‌های آموزشی
 موسسات آموزشی همکار
 مدرسان
 شرایط ثبت نام در دوره‌های آموزشی
 نمونه سوالات آزمون‌ها
 فرم دعوت به همکاری موسسات آموزشی
 فرم دعوت به همکاری مدرسان
 آموزش كاردان‌هاي فني ساختمان
آموزش

نظرسنجي

نمونه سوالات آزمون‌ها
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران - خرداد ماه 1393)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماری - خرداد ماه 1393)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات برقی - خرداد ماه 1393)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات مکانیکی - خرداد ماه 1393)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازی - خرداد ماه 1393)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداری - خرداد ماه 1393)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران - آذر ماه 1392)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماري - آذر ماه 1392)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسيسات برقي - آذر ماه 1392)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسيسات مكانيكي - آذر ماه 1392)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازي - آذر ماه 1392)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداري - آذر ماه 1392)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران - اسفند ماه 1391)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماري - اسفند ماه 1391)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسيسات برقي - اسفند ماه 1391)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسيسات مكانيكي - اسفند ماه 1391)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازي - اسفند ماه 1391)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداري - اسفند ماه 1391)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران - شهريور ماه 1391)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماري - شهريور ماه 1391)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسيسات برقي - شهريور ماه 1391)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسيسات مكانيكي - شهريور ماه 1391)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازي - شهريور ماه 1391)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداري - شهريور ماه 1391)