سه شنبه 28 فروردین 1403 ساعت: 3:08 PM Tehran Construction Technician Organization (TCTO)
صفحه اصلی
صفحه نخست دربـاره سازمان
امور اعضاء
آموزش حرفه‌اي
نشريات تخصصي
آرشيو اخبار
همايش‌ها و نمايشگاه‌ها
نظرات و پيشنهادات
ارتباط با ما

 عناوين مرتبط   تاريخچه
 اهداف و برنامه‌ها
 ساختار سازماني
 مجمع عمومي
 اعضاي هيات مديره
 اعضای هیات رئیسه
 بازرسان
 کمیته‌ها و کمیسیون‌ها
 مشاوران سازمان
ارتباط مستقيم با رياست

نظرسنجي

مجمع عمومي

  • ماده 12

مجمع عمومی سازمان از اجتماع تمامی اعضای سازمان که دارای کارت عضویت ((معتبر)) باشند (اعم از اصالتاً یا وکالتاً) تشکیل می گردد.
تبصره- اعضایی که حق رأی خود را ((تفویض)) می کنند باید کارت عضویت خود را ضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی توانند جداگانه در رأی گیری شرکت کنند.

  • ماده 13

جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یکبار و به طور فوق العاده بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرس یا 15 نفر از اعضای سازمان یا نظر وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می گردد.

  • ماده 14

دعوت به تشکیل مجمع عمومی باید حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دعوتنامه ارسالی با پست سفارشی و یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا محلی صورت گیرد.
تبصره- اولین مجمع عمومی در تهران به دعوت وزارت راه و شهرسازی و در استانها به دعوت سازمان مسکن و شهرسازی استان به ترتیب فوق تشکیل می گردد.

  • ماده 15

جلسات مجمع عمومی با حصول ((اکثریت مطلق اعضا)) اعم از اینکه شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند رسمیت خواهد یافت. در صورت عدم حصول اکثریت لازم جلسه بعد با حداقل 15 روز فاصله تشکیل و با هر تعداد عضو شرکت کننده، جلسه ((رسمیت)) می یابد. تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضر در جلسه (اصالتاً یا وکالتاً) معتبر خواهد بود.
تبصره- در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس می باشد احراز حد نصاب فوق الذکر ضروری نیست و انتخاب ازطریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوقها و با رأی مخفی انجام می شود.

  • ماده 16

((مجمع عمومی)) توسط هیأت رییسه ای مرکب از رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع عمومی با رییس هیأت مدیره خواهد بود و منشی و دو ناظر از بین اعضای حاضر با اکثریت نسبی آراء انتخاب خواهد شد. در اولین مجمع عمومی رییس نیز انتخابی خواهد بود. مذاکرات مجمع در صورت جلسه ای توسط منشی درج و پس از امضای هیآت رییسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یک نسخه به سازمان مسکن و شهرسازی استان و یک نسخه به دبیرخانه سازمان ارسال می شد.

  • ماده 17

وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است:
الف- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب- انتخاب یا عزل بازرس اصلی و علی البدل.
پ- بررسی گزارش عملکرد سالانه هیآت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ت- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان و بودجه پیشنهادی هیآت مدیره.
ث- تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد سازمان براساس پیشنهاد هیآت مدیره.
ج- اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره، شورای رابط و بازرس.
چ- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
ح- بررسی گزارش فعالیتهای حرفه ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.
خ- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات واصله از سوی هیأت مدیره سازمان،
شورای رابط یا سازمان نظام مهندسی استان. د- بررسی و اتخاذ تصمیم نسیت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده و یا در صلاحیت مجمع عمومی است.

 


درباره سازمان   |   امور اعضاء   |   آموزش حرفه‌اي   |   نشریات تخصصی   |   آرشیو اخبار   |   همایش‌ها و نمایشگاه‌ها   |   نظرات و پيشنهادها   |   ارتباط با ما   |   صفحه اصلي
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران است. (١٣٩٧-١٣٨٨)
آخرین تاریخ به روز رسانی سایت: 22/03/1402
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت