مجموعه فیلم‌های آموزشی جهت کار با سامانه سپامک
شنبه 13 اسفند 1401
این کانال به منظور آموزش و راهنمایی کلیه کاربران و متقاضیان صدور، تمدید، ارتقاء و تغییرات پروانه های اشتغال به کار مهندسین، کاردانها و معماران تجربی ساختمان در سامانه سپامک راه اندازی شده است. با مشترک شدن در این کانال میتوانید از جدیدترین و بروزترین آموزش ها و راهنمایی ها در خصوص کار با سامانه سپامک مطلع شوید. لطفا سوالات خودتان را در زیر هر ویدیو برایمان کامنت کنید. لطفا این کانال را در بین دوستان، همکاران و آشنایان در حوزه مهندسی ساختمان به اشتراک بگذارید. http://t-nezamkardani.ir/videoReportList.aspx
منبع خبر: روابط عمومی سازمان