دستور جلسه هیات مدیره سازمان
دوشنبه 11 شهريور 1398
جلسه هیات مدیره سازمان در روز سه شنبه مورخ 98/06/12 در دفتر سازمان برگزار خواهد شد که دستور جلسه آن به شرح ذیل می باشد.


منبع خبر: روابط عمومی سازمان