تائیدیه های آزمون کتبی بهمن 97 به سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران ابلاغ گردید
شنبه 9 شهريور 1398
تائیدیه های آزمون کتبی ورود به حرفه ویژه کاردانهای فنی و معماران تجربی به سازمان استانها ابلاغ گردید.بر همین اساس متقاضیانی که موفق به کسب حد نصاب قبولی در این آزمون شده اند می توانند جهت تشکیل و یا تکمیل پرونده با در دست داشتن مدارک مربوطه به دفتر سازمان مراجعه نمایند.
منبع خبر: روابط عمومی سازمان