تعطیلی سازمان در مورخه 98/05/30
دوشنبه 28 مرداد 1398
حسب دستور جناب آقای ربیعی ریاست سازمان روز چهارشنبه مورخ 98/05/30 سازمان تعطیل می باشد.
بنا به گزارش روابط عمومی سازمان به مناسبت عید سعید غدیرخم و تعطیلات پیش رو، حسب دستور ریاست سازمان ، روز چهارشنبه مورخه 98/05/30 تعطیل می باشد.


منبع خبر: روابط عمومی