برگزاری جلسه سه جانبه به دعوت معاونت معماری و شهر سازی اداره کل راه و شهر سازی استان تهران
يكشنبه 2 تير 1398
آقای ربیعی ریاست سازمان به همراه سرکار خانم ملک محمدی نایب رئیس سازمان و بنا به دعوت سرکار خانم دکتر باقری معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهر سازی استان تهران با حضور جناب آقای طاهری ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران در روز یکشنبه مورخ 98/04/02 جلسه مشترک همکاری برگزار نمودند.بنا به گزارش واحد روابط عمومی سازمان : این جلسه مشترک به دعوت معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و با هدف رفع موانع موجود در اشتغال کاردان های فنی و معماران تجربی برگزار گردید.


منبع خبر: روابط عمومی