آغاز آزمون شفاهی ویژه معماران تجربی
سه شنبه 7 اسفند 1397
آزمون شفاهی معماران تجربی از روز شنبه مورخ 97/12/11 در محل دفتر سازمان برگزار خواهد شد
بنا به گزارش واحد روابط عمومی سازمان بر همین اساس افراد حائز شرایط که در زمان مقرر نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نموده اند با اطلاع قبلی و برنامه ریزی شده از سوی سازمان در روز قبل از آزمون از معماران تجربی جهت شرکت در آزمون دعوت بعمل می آید که لازم است مراجعه کنندگان با در دست داشتن کارت عضویت دارای اعتبار و یک قطعه عکس 4*3 در زمان مقرر در دفتر سازمان حضور بهم رسانند.


منبع خبر: روابط عمومی